Zahrada a dům

Řez ozdoby zahrady


PÅ™estože oÅ™ešák nepotÅ™ebuje tak Äasté usmÄ›rňování jako ostatní ovocné stromy v zahradÄ›, pÅ™esto už po deseti letech je potÅ™eba udÄ›lat jeho úpravu. Tím, jak tento královský strom může v dobrých podmínkách dorůstat až do výšky ÄtyÅ™iceti metrů a pÅ™i silném vÄ›tru dokonce hrozí rozlomené jeho koruny, oÅ™ezat ho je více než potÅ™ebné. A to i v případÄ›, že je zdravý, bez napadení dÅ™evokaznými houbami. ObÄas se na nÄ›m objeví suché vÄ›tve, které je možné, stejnÄ› jako ty nevhodné odstranit, aniž by doÅ¡lo k poÅ¡kození. Dodržet pro tyto kosmetické zákroky je potÅ™eba jedinÄ›. Provést je v dobÄ›, kdy je na nÄ›m listí.

Královský ořešák v zahradě

Konec kvÄ›tna je tím nejlepším Äasem, ve kterém je možné provést základní oÅ™ez stromu a úpravy jeho koruny. V případÄ›, že k Å™ezu dojde na podzim, nebo v pÅ™edjaří, ztráta mízy, ke které pÅ™i tomto úkonu dochází, by strom oslabila. Jejím vytékáním by se otevÅ™ely možnosti jak zamrznutí, tak by se Å™ezy staly bránou pro vstup nežádoucích infekcí. Na konci jara, kdy už je oÅ™ech olístÄ›n a venku je teplo, míza už tolik neproudí. Ale i tak je potÅ™eba pÅ™i Å™ezu silnÄ›jších vÄ›tví zaÄistit Äerstvou ránu. AÅ¥ už Å¡tÄ›pkářským voskem, nebo vodou Å™editelnou barvou. Která musí zůstat nenaÅ™edÄ›ná. Tento způsob je vhodný pÅ™i svislém Å™ezu. Na vodorovném je nutné, obzvláštÄ› u vrcholových vÄ›tví, je nutné kromÄ› nátÄ›ru vytvoÅ™it vhodnou stříšku. Která zabrání, aby se v nÄ›m po deÅ¡ti nedržela voda. Pokud se pÅ™esto objeví praskliny, je potÅ™eba nátÄ›r zopakovat. NÄ›kdy i dvakrát.

Úroda

Pokud se rozhodnete nejen oÅ™ešák proÅ™ezat, ale i zmenÅ¡it  korunu, je potÅ™eba se pÅ™ipravit na nižší úrodu. Která se ale po nÄ›kolika letech zase obnoví. Zásadní vliv na množství oÅ™echů, které sklidíte, má poÄasí na jaÅ™e. Tím, že je oÅ™ešák vÄ›trosnubný a kvete dřív, než mu vyroste listí, je venkovní teplota důležitým faktorem. SamÄí kvÄ›ty – jehnÄ›dy uvolňují pyl na samiÄí kvÄ›ty na koncích vÄ›tví. Které jsou miniaturní a pokud v té dobÄ› klesne teplota pod nulu, zmrznou. A celá úroda je zniÄena.