Žena

Poslání ženy


Žena podle mého názoru to má v životÄ› nÄ›kdy jednoduché a nÄ›kdy složité. Zatímco my ženy spíše studujeme takové zdravotnické obory, tak pánové spíše takové inženýrské a nebo technické obory. Podle mého názoru to není na Å¡kodu, protože pÅ™ece jenom ženy mají více empatie. Takže by se také více hodily do zdravotnictví jako například zdravotní sestry. MÄ› samotnou vždycky zaujímá fakt, že dokonce i pánové chtÄ›jí studovat zdravotnické obory, jako aby byly zdravotní bratÅ™i. Nevím jak vy, ale mÄ› se to zdá nÄ›kdy docela hodnÄ› vtipné. SamozÅ™ejmÄ› že mám také kamarády, kteří jsou sociální asistenti. Ti chodí do takových rodin, které jsou finanÄnÄ› na tom Å¡patnÄ›, nemají peníze, ale mají tÅ™eba více dÄ›tí a potÅ™ebují peníze. Takhle tam moji dva známí nosí právÄ› tÅ™eba různé potraviny, tÅ™eba jogurty, peÄivo, různé konzervy a tak podobnÄ›.

Ženy ví, jak na péÄi.

Také jsou pánové opravdu hodně citliví, ale kdybych to měla spíš takhle dát jako do jednoho pytle, tak podle mého názoru ženy jsou přece jenom více citlivější a mají větší empatii. Samozřejmě, že to neplatí u všech žen i některé ženy umí být pěkné mrchy, ale ve většině případů to takhle není, a to díky bohu. Například já jsem také opravdu hodně citlivá a choulostivá, dokonce mám také vystudovanou zdravotnickou školu, ale nejsem zdravotní sestra.

Ženy mají velkou empatii.

Pracuji v senior centru, kde se mi opravdu hodnÄ› líbí a také senior centrum mÄ› naplňuje. Já jako žena také vím, jak se pořádnÄ› starat o lidi, navíc jsem také mÄ›la sedm let v péÄi dÄ›deÄka a dva roky v péÄi babiÄku. Takže samozÅ™ejmÄ› vím, jak se starat o seniory a tak podobnÄ›. Práce mÄ› baví a koukám, že je to dokonce i moje poslání. Já si myslím, že mnoho žen bych chtÄ›l pracovat v takovém odvÄ›tví, kde se jim bude líbit a kde tÅ™eba také budou více pochopené, a to právÄ› bývá v tom zdravotnickém zařízení a tak podobnÄ›.