Zvířata

Milovaní koně


Vždycky jsem si přála, abych mohla mít doma také nÄ›jaká zvířata. Bez zvířat jsem si pÅ™ipadala opravdu taková smutná a také opuÅ¡tÄ›ná. Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k, tÅ™eba když bydlí sám, tak by si také urÄitÄ› přál mít doma tÅ™eba nÄ›jaké zvíře. A to bych nebyla já, abych si nepřála přímo konÄ› a dva veliké psy. Jenomže bohužel tohle se mi nikdy nestalo. Moje maminka jednoznaÄnÄ› Å™ekla, že když máme malý byt, že logicky nemůžeme mít konÄ› tomuhle, já rozumím a také to chápu, jenomže zkuste tohle vysvÄ›tlit tÅ™eba desetiletému dítÄ›ti a nebo jedenáctileté holce.

Nejvíce miluji koně.

VÄ›tÅ¡ina holek tohle vůbec nepochopí, protože vÄ›tÅ¡ina holek chce mít doma konÄ› a navíc my jsme si stejnÄ› říkali, že když budeme kupovat chalupu, tak jsme také hlavnÄ› chtÄ›li, aby chalupa byla opravdu veliká a prostorná a aby mÄ›la opravdu velikou zahradu. To jsme také chtÄ›li kvůli tomu, abychom tam také mohli mít potom konÄ›, jenomže maminka, když potom už pÅ™iÅ¡lo na vÄ›c a doÅ¡lo na lámání chleba, tak Å™ekla, že vlastnÄ› žádného konÄ› mít nebudeme. Vůbec nechápu, proÄ nám tohle maminka slibovala. Slíbila nám, že jakmile budeme mít právÄ› velkou zahradu a chatu, že konÄ› pořídíme urÄitÄ› a k nÄ›mu tÅ™eba malou oveÄku nebo koziÄku, aby kůň nebyl sám, protože kůň nemá být sám.

KonÄ› mají krásné oÄi.

Bohužel se ale nestalo nic. Maminka nám akorát chtÄ›la dát nÄ›jaké zvíře na útÄ›chu a Å™ekla, že klidnÄ› pořídí dvÄ› oveÄky a nebo dvÄ› koziÄky. Dva velké psy nám slíbila a ty máme, ale já jsem vždycky už snad od narození a nebo i dokonce v prenatálním vÄ›ku toužila po koni. Opravdu nechápu, proÄ maminka tohle slibovala, když to potom nemohla dodržet. Dnes je tomu už asi jedenáct let a vůbec nechápu, proÄ to maminka udÄ›lala a dodnes nevysvÄ›tlila, proÄ ty konÄ› vůbec nekoupila. Já když jsem se jí ptala naposledy, tak Å™ekla, že si vůbec nebyla jistá, jestli bychom konÄ› zvládli. Ale i tak jsem byla velice neÅ¡Å¥astná, že neznám pravý důvod.