Nakupování

Geotextilní podložka pod bazén je základ

Lehkomyslní lidé mívají v životě nejvíce problémů a pak je mnohdy řeší v ordinacích psychologů a psychiatrů. A týká se to i situací, na první pohled směšných, například neschopnosti být důslední a precizní ve svém každodenním počínání. Takový jedinec například pořídí dětem na zahradu kulatý bazén, o průměru necelé čtyři metry, a s jásotem jej rozbalí z krabice a začne jej sestavovat na trávníku nebo na betonové dlažbě. Poté, co je nádrž smontovaná, začne ji napouštět vodou, a po krátké době z ní začne odtékat voda skrze proražené dno, protože bazén stojí celou dobu hrbolatém terénu, plném kamení a štěrku.

koupání v bazénu

Toto je sice až absurdní příklad nedbalosti, ale podobné případy se bohužel stávají. Jestliže si tedy pořídíte nadzemní bazének, pamatujte v první řadě na to, aby byl postaven na patřičně upraveném terénu. Na tom dokonce záleží víc, než na samotné údržbě vody, protože tu v nejhorším vypustíte, zatímco poškozený bazén můžete pak vyhodit.

pobyt ve vodě

Nežli začnete bazén sestavovat, věnujte náležitou pozornost terénu, kde bude stát. V první řadě jej musíte vyrovnat do roviny. Pak bude nutné vysypat povrch prosetým pískem a prosetou zeminou. Buďte pečliví a z uhrabaného rovného povrchu odstraňte všechny kořeny, větvičky, šišky, kamínky a další předměty, které by mohly dno poškodit. A teprve až bude povrch rovný a hladký, položte na něj v jedné či dvou vrstvách geotextilní podložku pod bazén.

Podložky pod bazény mají za úkol ještě více změkčit dopad bazénového dna na zem, které je navíc pod tlakovou zátěží sloupce vody, a stejně tak i osob, jež se po dně pohybují. Zároveň brání prorůstání kořenů stromů v jejich okolí a vytváření drnů travin, které by mohly dno nadzvedávat a deformovat. Geotextilie také brání množení hniloby a plísní, jež mohou způsobit při pohybu u bazénu zbytečné zdravotní komplikace.