Děti

Moje děti


Jsem opravdu ráda, že mám děti. Vůbec si nedokáži představit život, kdybych nemohla mít děti a nebo kdyby mi můj partner řekl, že nechce mít děti a nebo nemůže mít děti. Také bych vám chtěla říct, že když jsem ještě chodila s tehdejším partnerem, se kterým nejsem už tři roky, tak on mi řekl, že děti vůbec nikdy nechce. Jenomže on mi to řekl úplně až pozdě, to mi bylo třicet jedna let. Spolu jsme chodili pět let a stále jsem si myslela, že i partner bude chtít mít někdy děti, protože jsem viděla, jak se opravdu krásně chová ke svým neteřím a synovcům. A také moje sestra má děti. A i k těm se choval velice pěkně. Takže jsem měla velkou jistotu, že právě můj partner bude opravdu ideálním otcem a mým nejlepším manželem. Sice jsme svatbu ještě neplánovali, ale stále jsem měla za to, že až třeba otěhotním, že mě můj partner požádá o ruku. A víte, co se stalo?

Bez dětí by mi bylo smutno.

Jednou, když jsme se na párty bavili o dÄ›tech, kde byla i moje sestra a partnerovy neteÅ™e, tak on mi Å™ekl, že on vůbec dÄ›ti nechce. Ani nevíte, jak jsem byla pÅ™ekvapená. Celý stůl naÅ¡ich přátel ztichl a vÅ¡ichni se podívali na mÄ› a na mého partnera, protože vÅ¡ichni okolo vÄ›dÄ›li, že bych si přála mít dÄ›ti a opravdu co nejdříve. Partner to odůvodnil tím, že prý má hodnÄ› práce a že nemá Äas, aby se staral o vlastní dÄ›ti. Prý mu staÄí neteÅ™e a synovci a nebo i cizí dÄ›ti.

O děti jsem vždycky stála.

DÄ›ti prý má rád, ale vůbec si nepÅ™eje, aby mÄ›l vlastní dÄ›ti, a to prý z toho důvodu, že se bojí, že nebude dobrý otec a že prý by mu také pÅ™ekáželo, že by mÄ›l takovouhle zodpovÄ›dnost o své dÄ›ti. Ani nevíte, jak jsem se naÅ¡tvala. ZaÄala jsem na nÄ›j kÅ™iÄet a doma jsem potom breÄela. Jsem ráda, že to potom rychle skonÄilo, protože jsem se už k partnerovi vůbec nevrátila. ZaÄala jsem ho nesnášet, takže jsem ráda, že se souÄasným partnerem mám dÄ›ti a jeÅ¡tÄ› plánujeme jedno dítÄ›. Opravdu si nedokáži pÅ™edstavit život bez dÄ›tí. Jsem opravdu ráda, když mohu být dobrou matkou.